Πέμπτη 15 | 04 | 2021
MyLook.gr >> Πλαστική & Αισθητική Χειρουργική >> Ο Ρόλος της Λιποαναρρόφησης
Ο Ρόλος της Λιποαναρρόφησης


smartlipo.jpg

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Δημήτριος Μιχελάκης, Πλαστικός Χειρουργός

Η λιποαναρρόφηση είναι μία δόκιμη μέθοδος που αναπτύχθηκε και εφαρμόσθηκε κατά πρώτον από τον ILLOUZ, περίπου το 1975 και έχει πλέον ευρύτατη και απόλυτη εφαρμογή στις τοπικές λιποδυστροφίες. Παρόλα αυτά είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί και σε άλλες περιπτώσεις με σχετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως:

Α) Σε όλες τις λιπεκτομές, εκτός των μαστών, μπορεί να προηγηθεί λιποαναρρόφηση άλλοτε άλλης έκτασης, για διευκόλυνση της χειρουργικής τεχνικής στην δερματολιπεκτομή, στον περιορισμό της αιμορραγίας και στο καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Β) Επί μεγάλων απωλειών βάρους σε νοσογόνο παχυσαρκία και εκεί που δεν έχουμε περίσσεια αλλά απλή συσσώρευση λίπους τοπικώς (π.χ. γλουτούς, γόνατα, βραχίονες κλπ.), επεμβαίνουμε για την αποκατάσταση της συμμετρίας του σώματος.

Γ) Σε ορισμένες παθολογικές καταστάσεις πολλαπλασιασμού των λιποκυττάρων, όπως νόσος του Mandelung και απλά λιπώματα, είναι δυνατόν, να επέμβουμε και με την μέθοδο της λιποαναρρόφησης.

Η αρχή της λιποαναρρόφησης (liposuction) είναι απλή και στηρίζεται σε ένα μηχάνημα δημιουργίας κενού, ισχυρότερο της απλής αναρρόφησης, που φθάνει μέχρι και δημιουργίας κενού μιας ατμόσφαιρας. Μέσω ενός εύκαμπτου σιλικονούχου σωλήνα η αρνητική πίεση φθάνει στις κάνουλες και με απλές παλινδρομικές κινήσεις του ρύγχους μέσα στο περιττό λίπος αναρροφούμε ένα μεγάλο μέρος λιποκυττάρων, τα οποία συλλέγονται σε δοχείο. Διακρίνουμε επίσης την παλμική λιποαναρρόφηση (vibration assisted liposuction) όπου η διαφορά είναι στις πρόσθετες παλμικές κίνησεις της κάνουλας κατά τη διάρκεια της επέμβασης και τη λιποαναρρόφηση με χρήση υπερήχων (ultrasound assisted liposuction).

Εκείνο όμως που έχει μεγάλη σημασία είναι οι περιοχές του σώματος που είναι δυνατόν να υποβληθούν σε λιποαναρρόφηση. Σε ένα σχεδιάγραμμα του ILLOUZ, περιγράφονται καθαρά οι περιοχές όπου συνηθίζεται να γίνεται λιποαναρρόφηση και αυτές είναι οι γλουτοί, η κοιλιά, τα γόνατα, η πλάγια οσφυϊκή χώρα, οι βραχίονες, η εφαρμογή στη λιπομαστία των ανδρών, η εφαρμογή για δημιουργία γράμμωσης στο κοιλιακό τοίχωμα κλπ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την κλασική κατανομή του λιπώδους ιστού, μεταξύ γυναικών και ανδρών, που είναι στις γυναίκες κυρίως στους γλουτούς, μηρούς και στήθος, στους δε άνδρες κυρίως στην κοιλιά και την πέριξ οσφυϊκή χώρα εν ήδη σωσιβίου. Ο σωστός σχεδιασμός των περιοχών αυτών, έχει μεγάλη σημασία για το αισθητικό αποτέλεσμα.

Όσον αφορά το είδος της αναισθησίας, έχουμε δύο επιλογές, γενική και τοπική υποβοηθούμενη. Και η μεν γενική σήμερα έχει σχεδόν εκλείψει και γίνεται μόνο σε μεγάλες, εκτεταμένες και σε περισσότερες των δύο ταυτόχρονα περιοχών, η δε τοπική υποβοηθούμενη αναισθησία είναι η μέθοδος εκλογής στην μοντέρνα λιποαναρρόφηση.

Βασικοί κανόνες είναι η παρουσία αναισθησιολόγου και μέσων καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και τούτο διότι πλέον οι επεμβάσεις αυτές μπορούν να γίνονται και σε ένα καλώς οργανωμένο ιατρείο. Τα πλεονεκτήματα είναι ο άμεσος διεγχειρητικός έλεγχος και η άμεση κινητοποίηση του ασθενούς με την εφαρμογή του ειδικού κορσέ.

Οι θέσεις προσπέλασης είναι συγκεκριμένες για κάθε περιοχή του σώματος. Γενικά επιλέγουμε υπάρχουσες πτυχές και εκεί κάνουμε μια τομή 0,5-1 cm απ’ όπου θα εισέλθει η κάνουλα.

Η παλαιότερη τεχνική δημιουργίας τσέπης επιφανειακά κάτω από το δέρμα, έχει πλέον καταργηθεί. Σήμερα πλέον επεμβαίνουμε σε βαθύτερα στρώματα λίπους με την δημιουργία σηράγγων εν ήδη σφουγγαριού. Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνουμε σαφώς καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και εξαλείφεται η άσχημη εν ήδη φλοιού πορτοκαλιού υφή του δέρματος.

Βασική ένδειξη της λιποαναρρόφησης είναι η τοπική δυσμορφία και έπ’ ουδενί το αδυνάτισμα. Όπως όμως αναφέραμε και στην εισαγωγή είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί σαν συνδυασμός στην χειρουργική θεραπεία της νοσογόνου παχυσαρκίας. Έτσι βλέπουμε να έχει εφαρμογή στους γλουτούς, στην κοιλιά, στους μηρούς και ενδεχομένως και σε άλλα σημεία του σώματος, όπου έχουμε ανάλογα προβλήματα. Εκεί που χρειάζεται μεγάλη προσοχή είναι στην κοιλιά όπου χρειάζεται προσεκτικός έλεγχος για την πιθανή ύπαρξη κοίλης.

Σαν μετεγχειρητική πορεία θα πρέπει να αναφέρουμε κατά πρώτον τον πόνο, ο οποίος συνοδεύει ένα σημαντικό αριθμό ασθενών, σε άλλοτε άλλη ένταση, τις 1-2 πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες. Οι κατά κανόνα παρουσιαζόμενες εκχυμώσεις απομακρύνονται την 2η με 3η εβδομάδα, το δε μετεγχειρητικό οίδημα, απομακρύνεται μετά την 3η εβδομάδα σε άλλοτε άλλο χρόνο. Η εφαρμογή του ειδικού κορσέ επιβάλλεται για ένα περίπου μήνα ανελλιπώς. Η αφαίρεση των ραμμάτων γίνεται σε μία εβδομάδα.

Στις επιπλοκές θα πρέπει να αναφέρουμε το αιμάτωμα και την σπανιότατη επιμόλυνση. Η ρήξη κοίλου οργάνου είναι ιατρικό λάθος και όχι επιπλοκή.

Σαν συμπέρασμα καταλήγουμε ότι η λιποαναρρόφηση πέραν της απόλυτης εφαρμογής που έχει στην αισθητική βελτίωση των μικρών και εντοπισμένων δυσμορφιών, έχει θέση και στις μεγαλύτερες τοπικές δυσμορφίες και στις ακόμη μεγαλύτερες με πολύ καλά αποτελέσματα, καθώς επίσης και σε συνδυασμό λιποαναρρόφησης σε προγενέστερο χρόνο με δερματολιπεκτομή, προσφέρει μείωση της βαρύτητας της χειρουργικής επέμβασης, μείωση της απώλειας αίματος, την καλύτερη επούλωση των τραυμάτων και του καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος.


Μιχελάκης Δημήτριος
Πλαστικός Χειρουργός
Εκτύπωση Αποστολή Σελίδας