Δευτέρα 15 | 04 | 2024
MyLook.gr >> Ψυχολογία & Αισθητική Ιατρική >> Βελτίωση της αυτοεκτίμησης με την αύξηση στήθους
Βελτίωση της αυτοεκτίμησης με την αύξηση στήθους
9/5/2013


ti_na_perimeno_meta_tin_epemvasi.jpg

Οι γυναίκες που συμμετείχαν σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Πλαστικό Χειρούργο και μέλος του ASPS Δρ Eric Swanson, αναφέρουν βελτίωση στην αυτοεκτίμηση και sτην ποιότητα ζωής τους μετά την αύξηση του μαστού.  Η μελέτη προσθέτει υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα μετά την αύξηση του μαστού - συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ανάρρωσης και ψυχολογικά οφέλη.

 

98 τοις εκατό των γυναικών δηλώνουν ικανοποιημένες με τα αποτελέσματα από την επέμβαση αύξησης μαστού.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 225 γυναίκες που επέστρεψαν για συνέντευξη τουλάχιστον ένα μήνα μετά την αύξηση του μαστού κατά τη διάρκεια μιας πενταετούς περιόδου. Η συνέντευξη περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με την ανάρρωση μετά την επέμβαση, τα αποτελέσματα, τις επιπλοκές και τις ψυχολογικές επιπτώσεις.

Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν τα 34 έτη, και η πλειοψηφία των γυναικών που υπεβλήθησαν σε αύξηση μαστού ήταν με τοποθέτηση εμφυτεύματος κάτω από το μυ. Ο μέσος όγκος του εμφυτεύματος ήταν 390 cc.

mpousto.jpg

Σε μια κλίμακα από το 1 ως το 10, οι γυναίκες βαθμολόγησαν κατά μέσο όρο το επίπεδο του πόνου κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης  με 5.9. Κατά μέσο όρο, οι ασθενείς που συμμετείχαν χρησιμοποίησαν φαρμακευτική αγωγή κατά του πόνο για πέντε ημέρες και παρέμειναν εκτός εργασίας για επτά ημέρες. Οι ασθενείς θεωρούν ότι επέστρεψαν "στην κανονική τους ζωή" περίπου 25 ημέρες μετά την επέμβαση.

- Το 85% των γυναικών θεωρούν ότι το νέο μέγεθος του στήθους τους ως "ιδανικό." 
- Το 13% θα προτιμούσε ένα μεγαλύτερο μέγεθος και λιγότερο από 2% μικρότερο μέγεθος. 
- Μόνο το 1% εξέφρασε δυσαρέσκεια για τα σημάδια από την επέμβαση, τα οποία συνήθως βρίσκονται στην πτυχή κάτω από το στήθος.
- Το 75% των γυναικών που συμμετείχαν αξιολόγησαν την σφριγηλότητα του στήθους τους "ακριβώς όπως θα έπρεπε."

Όταν του ζητήθηκε να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα, πάνω από το ήμισυ των ασθενών βαθμολόγησαν με άριστα  10, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς (98 τοις εκατό) ανέφεραν ότι τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται ή υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους.

Αύξηση στην αυτοεκτίμηση και άλλα ψυχολογικά οφέλη

breast.jpg
Σχεδόν το 40 τοις εκατό των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσίασαν ένα προσωρινό μούδιασμα στην θηλή μετά την επέμβαση. Επίμονο μούδιασμα αναφέρθηκε από μόνο δύο τοις εκατό. Το ποσοστό επιπλοκών που αναφέρθηκαν από τους ασθενείς ήταν 10 τοις εκατό. Όταν ρωτήθηκαν για τις ψυχολογικές επιπτώσεις, το 92 τοις εκατό των γυναικών ανέφεραν βελτίωση της αυτοεκτίμησης τους μετά την αύξηση του μαστού και 64 τοις εκατό ανέφεραν βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

 Πριν την επέμβαση, η πλειοψηφία των γυναικών (86 τοις εκατό) είχαν πλήρη συνείδηση για την εμφάνιση του στήθους τους. Μετά την επέμβαση, μόνο το 13 τοις εκατό ένιωθε αμήχανα για την αλλαγή.

surgery.jpg

Η αύξηση του μαστού είναι η πιο δημοφιλής πλαστική χειρουργική διαδικασία-  στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2012 πραγματοποιήθηκαν περίπου 286.000 επεμβάσεις πραγματοποιηθήκαν σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ASPS. Τα αποτελέσματα της μελέτης προσφέρουν νέες πολύτιμες πληροφορίες για τις γυναίκες που σκέφτονται να προχωρήσουν στην αύξηση μαστού, κυρίως όσον αφορά τις προσδοκίες τους, την ανάρρωση και τα αποτελέσματα. «Αυτή η μελέτη είναι πολύτιμη προσφέροντας πληροφορίες από την πλευρά του ασθενούς, και όχι του χειρουργού», σύμφωνα με τον Δρ Swanson.

"Η ικανοποίηση των ίδιων ασθενών είναι το πιο σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης της επιτυχίας σε μια χειρουργική επέμβαση".

Πηγή: medicalnewstoday.com

Εκτύπωση Αποστολή Σελίδας