Πέμπτη 18 | 07 | 2024
MyLook.gr >> Δείτε Επίσης... >> Η εμφάνιση στον επαγγελματικό στίβο
Η εμφάνιση στον επαγγελματικό στίβο

emfanisi_kai_agora_ergasias.jpgΖούμε σε μια κοινωνία ίσων επαγγελματικών ευκαιριών – η νομοθεσία προστατεύει τους εργαζόμενους από διακρίσεις σε τομείς όπως η αναπηρία, το γένος και την καταγωγή – ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου. Πρόσφατες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ έδειξαν ότι η εξωτερική εμφάνιση – χαρακτηριστικά προσώπου, ύψος και βάρος – επηρεάζουν τις δουλειές που κάνουμε και το εισόδημά μας. Ο καθηγητής οικονομικών Barry Harper στο Πανεπιστήμιο Guildhall στο Λονδίνο επιβεβαίωσε τα ευρήματα της έρευνας αυτής με αντίστοιχη μελέτη που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία.
« Αναλύσαμε ένα δείγμα περισσότερων από 11.000 ανθρώπων ηλικίας 33 ετών εξετάζοντας πόσο η εμφάνιση, το ύψος και η παχυσαρκία επηρεάζουν τις αμοιβές, τις θέσεις εργασίας και τις πιθανότητες ενός καλού γάμου » εξηγεί ο Barry Harper. « Η εμφάνιση που οριστικοποιείται μετά την εφηβεία διαδραματίζει συχνά πρωταγωνιστικό ρόλο. Βρέθηκε ότι οι εργαζόμενοι που έχουν μια ελκυστική εμφάνιση βρίσκονται σε καλύτερη μισθολογική θέση από άλλους λιγότερο εμφανίσιμους. Η εξωτερική εμφάνιση επηρεάζει εξίσου και τα 2 φύλα.»
 
Η εμφάνιση επηρεάζει τη μισθοδοσία
 
Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μεγαλύτερη χρηματική αμοιβή σαν κανόνα για την όμορφη εμφάνιση. Παρ’ όλα αυτά, οι λιγότερο εμφανίσιμοι υπάλληλοι κερδίζουν συνήθως λιγότερα χρήματα. Η «ποινή» για τη λιγότερο καλή εμφάνιση είναι περίπου -15% για τους άντρες και -11% για τις γυναίκες. Κατά μέσο όρο (σύμφωνα πάντα με την έρευνα) οι εμφανίσιμοι άντρες στην Αγγλία κερδίζουν 20.000£ ετησίως, 3.000£ περισσότερες από τους λιγότερο εμφανίσιμους εργαζομένους (17.000£ ανά έτος).
Οι ψηλοί εργαζόμενοι επωφελούνται οικονομικά περισσότερο από τους κοντούς συναδέλφους τους. Η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των 2 αυτών κατηγοριών είναι περίπου 10% για τους άντρες και 5% για τις γυναίκες. Αντίστοιχα, η παχυσαρκία είναι άλλος ένας παράγοντας που επιφέρει μείωση αποδοχών περίπου 5%.
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας αφορούν πολλούς τομείς της εργασίας αλλά η βαρύτητα της εμφάνισης ποικίλει ανάλογα με το επάγγελμα
 
Τα αποτελέσματα της εμφάνισης βρίσκουν εφαρμογή σε όλο το εργασιακό φάσμα και προέρχονται συνήθως από τις άδικες κρίσεις των προϊσταμένων και των εργοδοτών  αλλά διαφέρουν ανάλογα με τη φύση της εργασίας. Για τους άντρες, περισσότερη σημασία διαδραματίζει η εξωτερική εμφάνιση τόσο σε παράλληλες ασχολίες όσο και στο κύριο επάγγελμά τους. Το πλεονέκτημα του ύψους και της καλής εξωτερικής εμφάνισης αντικατοπτρίζονται με +5% στο μισθό τους. Για τις γυναίκες η «ποινή» για την όχι και τόσο ελκυστική εμφάνιση παρατηρείται κυρίως σε γραμματειακές / δοικητικές θέσεις ( -15%) σε σχέση με στελεχιακά πόστα.
 
Η εμφάνιση επηρεάζει και τις πιθανότητες του γάμου

 
Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η εμφάνιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην πιθανότητα κάποιος να έχει παντρευτεί στην ηλικία των 33 ετών. Οι ψηλές γυναίκες και οι κοντοί άντρες έχουν μειωμένες πιθανότητες να παντρευτούν ( -5% και -7% αντίστοιχα). Οι υπέρβαρες γυναίκες έχουν λιγότερες πιθανότητες να παντρευτούν (-7%) αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για τους άντρες. Οι ελκυστικές γυναίκες έχουν περισσότερες πιαθνότητες να παντρευτούν (+4%) ενώ οι λιγότερο γοητευτικοί άντρες έχουν μειωμένες πιθανότητες να παντρευτούν (-9%).
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 
Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι – αντίθετα με το τί πιστεύουμε συνήθως – η εμφάνιση διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και για τα 2 φύλα στην εργασία. Επίσης η «ποινή» για κάποιον που είναι υπέρβαρος είναι μεγαλύτερη από το «πλεονέκτημα» κάποιου που είναι εμφανίσιμος. Ακόμα, οι κοντοί άντρες και οι κοντές γυναίκες εμφανίζονται πιο χαμηλά στις αμοιβές ενώ οι ψηλοί άντρες απολαμβάνουν υψηλότερες αμοιβές στην εργασία τους. Ο Barry Harper τονίζει ότι τα ευρήματα της ερέυνας αυτής δεν πρέπει να αγνοηθούν : «Εκτός από τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα διάφορα επαγγέλματα, ο ρόλος της εμφάνισης είναι σημαντικός σε όλο τον εργασιακό στίβο και οφείλεται κυρίως στην προδίαθεση και τις διακρίσεις των εργοδοτών. Πρέπει να υπάρξει κρατική παρέμβαση ώστε τα φαινόμενα αυτά να εκλείψουν και να δοθούν σε όλους – ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους – ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία.»

Εκτύπωση Αποστολή Σελίδας