Σάββατο 22 | 06 | 2024
MyLook.gr >> Διαγωνισμός mylook.gr

Τα πλούσια δώρα για τους φίλους μας συνεχίζονται…

Εμείς στο mylook.gr μάθαμε να ακούμε τους φίλους μας. Βλέποντας λοιπόν τις χιλιάδες συμμετοχές στους μέχρι τώρα διαγωνισμούς μου οργανώσαμε, καταλάβαμε ότι αυτό που θέλετε από εμάς είναι να συνεχίσουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Να ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με την διοργάνωση διαγωνισμών:. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συνεργασία με κορυφαίες  εταιρίες του χώρου της ομορφιάς και της περιποίησης και τους διαγωνισμούς με έπαθλο πλούσια δώρα.contest_photo.jpg

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να απαντήσετε σωστά στις ερωτήσεις του διαγωνισμού και να συμπληρώσετε με τα αληθινά στοιχεία σας τη φόρμα επικοινωνίας ώστε να ειδοποιηθείτε σε περίπτωση που το όνομά σας είναι μέσα στους νικητές.

Μην ανησυχείτε, τα στοιχεία σας δεν πρόκειται να δημοσιευτούν για κανέναν λόγο (διαβάστε παρακάτω λεπτομέρειες για τους όρους συμμετοχής).

Με τη λήξη του διαγωνισμού και μετά από κλήρωση των συμμετοχών που έχουν απαντήσει σωστά, θα ανακοινωθούν τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και περιοχή) όσων κέρδισαν και θα ειδοποιηθούν οι νικητές για τον τρόπο που θα παραλάβουν τα δώρα τους!


Μη χάνετε χρόνο λοιπόν! Μπείτε στο διαγωνισμό μας, απαντήστε σωστά και… χαρείτε τα δώρα που σας προσφέρει το mylook.gr


Καλή επιτυχία και μην ξεχνάτε να γυρίζετε συχνά στη σελίδα αυτή καθώς οι διαγωνισμοί με πλούσια δώρα συνεχίζονται…!!!!

 

Για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός, πατήστε το εικονίδιο...

alien-free-icon-set.jpg

Εκτύπωση Αποστολή Σελίδας

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ MYLOOK.GR

1. Η επιχείρηση mylook.gr, με έδρα στην οδό Κορθίου 6 στην Αθήνα, είναι ο διοργανωτής των διαγωνισμών που δημοσιεύονται στο  portal www.mylook.gr.
2. Η επιχείρηση mylook.gr έχει το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση τους προς το κοινό τους στον παρόντα δικτυακό τόπο.
3. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος, εκτός από τα πρόσωπα που εργάζονται στη εταιρεία διοργανώτρια και των συγγενών πρώτου βαθμού των εργαζομένων.
4. Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετοχών (πολλαπλή συμμετοχή θεωρείται και αυτή με διαφορετικό e-mail εγγραφής, αλλά ίδια λοιπά στοιχεία), ως έγκυρη συμμετοχή λαμβάνεται η πρώτη (1η) κατά χρονική σειρά.
5. Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα.
6. Οι νικητές των δώρων, καθώς και οι επιλαχόντες αυτών θα αναδειχθούν με κλήρωση.
7. Ο νικητές θα ανακοινώνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο
8. Για τις λεπτομέρειες παραλαβής των δώρων τους οι νικητές θα ενημερωθούν στον αριθμό τηλεφώνου που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους ή με το e-mail που έχουν δηλώσει. Κατά την ενημέρωση θα εξακριβώνονται τα στοιχεία των νικητών, θα κατοχυρώνεται το δώρο και θα προσδιορίζεται η ημερομηνία παραλαβής των δώρων.
9. Τα δώρα θα παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους με την επίδειξη επικυρωμένου φωτοαντίγραφου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχυρού διαβατηρίου στον τόπο τον οποίο θα υποδείξει ο διοργανωτής.
10. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής από τη στιγμή που ενημερωθεί, αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά την παραλαβή του μέχρι και 7 ημέρες τότε χάνει το δικαίωμα διεκδίκησής του.
Σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής, το δώρο ακυρώνεται και οι διοργανωτές του διαγωνισμού απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη.
11. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παιχνιδιού / διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή αντίστοιχης κατά την κρίση της αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά τη δίκαιη κρίση του απέναντι στους διαγωνιζομένους καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί, ή και να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, πράγμα για το οποίο ο διοργανωτής δεν έχει ευθύνη, εφόσον θα πρόκειται για γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του.
Ο διοργανωτής θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον ως άνω διαγωνισμό.
12. Ο διοργανωτής δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα των δώρων ή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση των δώρων του διαγωνισμού.
13. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα του διοργανωτή ή/και του χορηγού , τα ήθη και έθιμα γενικότερα κ.λ.π.
14. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, σημαίνει και την αυτόματη συναίνεση, έγκριση και εκχώρηση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων για σκοπούς του διαγωνισμού. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμς και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται μόνο για διαφημιστικό σκοπό του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
15. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των κανονισμών του παιχνιδιού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και των ΧΟΡΗΓΩΝ. Επίσης, η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας του διοργανωτή να καθορίζει τα αποτελέσματα και να εξάγει τους νικητές. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται.
16. Κάθε τυχόν διαφορά που ήθελε ανακύψει σε σχέση με τον διαγωνισμό μεταξύ των παικτών που θα συμμετάσχουν αφενός και του διοργανωτή ή / και χορηγού αφετέρου και η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον διαγωνισμό ή έχει αυτήν ως αφορμή ή αιτία θα εκδικάζεται κατά το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών.